Είναι ασφαλές για μία μητέρα να συνεχίσει να θηλάζει, εφόσον είναι μολυσμένη με κορωνοϊό;

Όλες οι μητέρες σε περιοχές που έχουν πληγεί και βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, θα πρέπει να αναζητήσουν νωρίς την ιατρική περίθαλψη και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη του θηλασμού, η μητέρα μπορεί να συνεχίσει τον θηλασμό, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Για συμπτωματικές μητέρες η συνέχεια του θηλασμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση μάσκας όταν πλησιάζει το παιδί (συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής), το πλύσιμο των χεριών πριν και μετά την επαφή με το παιδί (συμπεριλαμβανομένης και της σίτισης) και τον καθαρισμό / απολύμανση μολυσμένων επιφανειών – περιπτώσεις όπου κάποιος με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο COVID-19 αλληλεπιδρά με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Εάν μια μητέρα είναι πάρα πολύ άρρωστη, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να προσφέρει το γάλα χορηγώντας το  στο παιδί μέσω ενός καθαρού κυπέλλου ή / και κουταλιού – όλα ακολουθώντας τις ίδιες μεθόδους πρόληψης των λοιμώξεων.

Πηγή: unicef.org